Internationale Dag van de Privacy.

11-01-2021

Zodra er camera’s geplaatst worden, is het garanderen van de nodige privacy van burgers en werknemers een belangrijke prioriteit.

De introductie van de GDPR-wetgeving in 2018 was de aanleiding om ook de Belgische camerawet uit 2007 te herbekijken en te vernieuwen. Graag zetten we voor u de huidige vereisten op een rijtje.


Op wie is deze wet van toepassing?

De nieuwe camerawet is van toepassing op alle bewakingscamera’s die als doel hebben toezicht te houden of plaatsen te bewaken, om zo misdrijven tegen personen en goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen. Hij geldt dus zowel voor de particulier die een camera aan zijn voordeur plaatst, als voor de bedrijfsleider die in of rond de bedrijfsgebouwen camera’s installeert.


Welke privacyregels moeten gerespecteerd worden bij de installatie van een camera?


Als u een camerasysteem installeert, moet u drie stappen ondernemen.


Aangifte

Via het E-loket www.aangiftecamera.be kan u aangifte doen van de camera. Dit moet gebeuren voor de camera in dienst wordt genomen. Deze aangifte moet jaarlijks gevalideerd, en indien nodig, geactualiseerd worden. De aangifte moet gebeuren door de verwerkingsverantwoordelijke, dat is de persoon die beslist heeft om de camera’s te plaatsen en die het doel ervan bepaalt. De installateur is dus niet verantwoordelijk voor de aangifte van de camera’s van hun klanten.

Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden.

Waarvoor de beelden gebruikt worden en hoe u ze verwerkt, moet duidelijk worden bijgehouden in een register. Dit register moet voldoen aan de GDPR-wetgeveving én aan de camerawet (meer info hierover kan u op www.besafe.be vinden). Het register moet op vraag beschikbaar gesteld worden aan de autoriteiten of politiediensten.

Aanbrengen van een pictogram

Aan de ingang van de bewaakte plaats dient een pictogram te worden aangebracht waarmee betrokken personen geïnformeerd worden dat ze worden gefilmd. Op dit pictogram moeten onderstaande gegevens vermeld staan:

  • ‘Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007

  • Naam van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking en bij wie de betrokken personen de rechten bedoeld in de GDPR kunnen uitoefenen

  • Het postadres en e-mailadres of telefoonnummer waarop de verwerkingsverantwoordelijke bereikt kan worden

  • De gegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming

  • De website van de verwerkingsverantwoordelijke waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking van deze camera’s kunnen natrekken


V-CAP

Bij View and Integrate worden uw camerabeelden bewaard in de beveiligde online omgeving van V-CAP, het VNI Camera Applicatie Platform. Dankzij onze beveiliging op maat kunnen enkel bevoegde personen deze beelden opvragen en bekijken. 

Graag meer informatie over een camera op uw werf of bedrijfsterrein? Wij geven u graag vrijblijvend advies.