Efficiënt en veilig thuis uw werf opvolgen met V-CAP

11-01-2021

Het VNI-Camera Applicatie Platform (V-CAP) is een intelligent software platform dat View and Integrate volledig op maat voor bouwfirma’s heeft ontwikkeld. Dankzij V-CAP krijgen werfleiders, projectleiders, logistieke verantwoordelijken, directie, ... inzage in de werf en kunnen deze efficiënt gemonitord en opgevolgd worden, zonder dat hiervoor telkens verplaatsingen nodig zijn.

Snel en overzichtelijk platform

De camerasystemen op de werf registreren de beelden van de omgeving. Deze beelden worden zowel lokaal opgeslagen op een SD-kaart als in V-CAP.   In V-CAP zijn de beelden (foto's en opnames) te raadplegen door geautoriseerde personen.  De camerasystemen worden continue gemonitord (temperatuur, gps-positie, 4G connectiviteit, batterijniveau, spanning, ....) en deze info is eveneens beschikbaar in V-CAP.   Beide systemen (hardware en V-CAP) zijn verbonden middels een geavanceerde VPN beveiliging, zodat uw beelden veilig getransporteerd worden.

Uitgebreide functionaliteiten

V-CAP geeft u niet enkel de mogelijkheid om realtime beelden van uw werf op te vragen, maar bevat verschillende functionaliteiten, waaronder:

Quickview

Raadpleeg snel en efficiënt beelden.  Via een handige gebruikers-interface krijgt de gebruiker op een tijdsas de beelden ter beschikking waarbij middels een simpele swipe binnen een paar seconden alle relevante beelden van de dag geraadpleegd kunnen worden.  


Timelapse

De foto's kunnen worden verwerkt in een timelapse video.  Via de handige wizard kan de gebruiker zelf timelapses genereren met de beelden die in V-CAP beschikbaar zijn.  


PTZ ronde 

De camerasystemen zijn uitgerust met een PTZ camera.  Met een PTZ camera kunnen meerdere posities worden ingesteld zodat de camera dus van verschillende posities kan superviseren.  Via de PTZ-ronde functionaliteit wordt de camera geprogrammeerd zodat deze periodiek (bijvoorbeeld elk uur) de verschillende ingestelde posities aandoet en vervolgens foto's doorstuurt naar V-CAP.  Via deze functionaliteit bieden wij een efficiënt alternatief voor de dure bemande controle-rondgangen en bent u minder afhankelijk van derden.  


Case Management

Wanneer er zich een probleem voordoet (vb. diefstal op de werf) en u wil de beelden verzamelen om te overhandigen aan bevoegde instanties kan men gebruik maken van de 'Case Generator'.  Alle relevante beelden en filmpjes kunnen worden verzameld in een dossier dat nadien makkelijk te downloaden is en digitaal beschikbaar gesteld kan worden aan bevoegde instanties (politie e.d.).


Geen onnodige verplaatsingen

Zorg voor meer efficiëntie, voor minder verplaatsingen, voor kostenreductie, en zorg vooral voor elkaar door thuis uw werven op te volgen met V-CAP.

Zorg voor meer efficiëntie, voor minder verplaatsingen, voor kostenreductie en zorg vooral voor elkaar door thuis uw werven op te volgen met V-CAP.